Трансфер знань як функція інноваційного університету

Сформована до початку XXI століття глобальна економіка , заснована на знаннях, змушує університети шукати нові, адекватні зовнішнім умовам моделі розвитку. Нові завдання суспільного розвитку дають університетській спільноті додаткові можливості для реалізації інтелектуального потенціалу. Окрім можливості діяти в рамках державного фінансування, університетські науковці та викладачі можуть також орієнтуватися на запити бізнесу та брати участь у конкурентній боротьбі на глобальному науково-освітньому ринку. Домінуючою стає концепція ринково-орієнтованого інноваційного університету, заснованого на трикутнику знань (освіта - наука - інновації).

Детальніше
 
 

ПРОЕКТ KTU

Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного - КДАВТ
Виступає партнером у міжнародному проекті ТЕМПУС «Центр передачі знань – від прикладних розробок і обміну технологічно-підприємницькими ноу-хау до розробки міждисциплінарних модулів учбових програм» Грантхолдером проекту є Joanneum university of applied sciences (Австрія, Грац)
«Knowledge Transfer Unit - From Applied Research and Technology-Entrepreneurial Know-How Exchange to Development of Interdisciplinary Curricula Modules». Reference Number: 544031-TEMPUS-1-2013-1-AT-TEMPUS-JPHES. Grant agreement number: 2013 – 5054 / 001 -001. Project Duration: 36 months, 12/2013 – 11/2016

Яку функцію виконує проект?

Створення і розробка стратегії функціонування для 6 Центрів передачі знань (KTU) у 6 вітчизняних ВНЗ (партнери П6 - П11). Усі 6 KTU будуть обладнані в першій половині проекту технологією швидкого прототипування (RPT) і отримають підтримку та консультації від партнерів з ЄС (П1 - П5).


KTU у КДАВТ

Генерація нових наукових знань і освітня діяльність - це два основних стовпи функціонування класичного дослідницького університету. Здійснення ж інноваційної діяльності вимагає від університету того, щоб знання та інформація стали таким же ринковим продуктом, як і товар в речовій формі. Для цього у КДАВТ була створена відповідна структура, яка отримала назву підрозділ КДАВТ- «KTU - центр передачі знань»

ЦІЛЬОВІ ГРУПИ

НОВИНИ ПРОЕКТУ

06.02.2017

Портфолио KSMA

Скачать — Portfolio_KSMA.pdf      
06.02.2017

Студенти КДАВТ вивчають нову дисципліну «Сучасні концепції трансферу знань»

 «Modern Consepts of Knowledge Transfer» З метою ефективного виконання завдань проекту ТЕМПУС «Центр трансферу знань – від прикладних розробок і обміну технологічно-підприємницькими ноу-хау до розробки міждисциплінарних […]
06.02.2017

І Міжнародна науково-практична конференція «Project, Program, Portfolio Management» (м. Одеса)

16-17 грудня 2016 року у було проведено І Міжнародну науково-практичну конференцію «Project, Program, Portfolio Management» (м. Одеса). Професор кафедри управління та економіки водного транспорту факультету управління та […]
06.02.2017

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Міжвузівська науково-методична  конференція «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ».   23 листопада 2016 р. у Державному економіко-технологічному університеті транспорту проведено Міжвузівську науково-методичну  конференцію «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ […]
 

Що дасть вам участь у програмі KTU


Наші партнери

Хочеш дізнатися докладніше про проект?

Дзвони за номером: +38-066-451-23-32

та слідкуй за нами у соц. мережах